The C.M.E Awards

Het tweede jaar van de CME awards zal er anders uit zien als in 2019.
In de opstart editie van 2019 kon er alleen via facebook gestemd worden.
Daar we er van overtuigd zijn dat lang niet alle country muziek liefhebbers een facebook account hebben. En op advies van artiesten. Hebben we de mogelijk geschept om dit jaar via een online stem formulier te stemmen die we via een link in de mail of op social medial kunnen plaatsen.  Dit schept de mogelijkheid voor iedereen die een internet verbinding heeft via een laptop, Pc, tablat, telefoon etc.. om te stemmen.
Het CME award is een populariteits award.  Er word in twee ronden gestemd. Een voor ronde en een finale ronde.
 

flag.usa.uk

The second year of the CME awards will look different than in 2019.
In the start-up edition of 2019, voting was only possible through Facebook.
Since we are convinced that not all country music lovers have a Facebook account. And on the advice of some artists. We have created the possibility to vote this year via an online voting form that we can place via a link in the mail or on social media. This creates the possibility for anyone who has an internet connection via a laptop, PC, tablat, telephone etc .. to vote.
The CME award is a popularity award. Voting takes place in two rounds. A preliminary round and a final round.

Steun onze Country Promotie Stichting  en houd deze draaiende. Dit kunt u doen door een kleine of grote bijdrage te leveren. Klik op de afbeelding om verder te gaan.

Support our country promotion foundation and keep it up and running.ideal-ppCMEkopie You can do this by making a small or large contribution. Click on the picture to continue.

 

 

De titel van je pagina.