Live muziek

Beste country muziek liefhebber

Magazine bullit country is "altijd"op zoek naar schrijvers (man/vrouw) die gespecialiseerd en ge´nteresseerd zijn in "Live" muziek

Heeft u ruime ervaring in deze scene?
A: Bezoekt u met regelmaat live optredens,
B: Heeft u kennis en interesse omtrent artiesten uit binnen en buitenland
C:  Bent u handig  in het schrijven van columns
D:  Ook ge´nteresseerde uit het buitenland met ervaring in de Engelse  of Duitse taal kunnen zich aanmelden.

Bent u ge´nteresseerd om voor ons magazine vrijblijvend t e schrijven neem dan contact op met Hans Bullit door te mailen naar bullitcountry-magazine@outlook.com   met onderwerp Line Dance schrijver (ster)

Live music

Dear country music friends

Magazine Bullit Country is "always"looking for editors who are specialized and interested in "Live" music
Check if you have what it takes:
A: Do you visit live performances regularly
B: Do you have knowledge and interest about artists
C:  Do you have ample experience in writing columns?


Interested? Those interested in contributing to our on-line magazine are requested to contact Hans Bullit. Send a mail to bullitcountry-magazine@outlook.com  , in the subject line mention ‘Line dance editor’
 

LineDance

Beste dancers, choreografen , wedstrijd dancers  en instructeurs

Magazine bullit country is "altijd"op zoek naar schrijvers (man/vrouw) die gespecialiseerd zijn in de “Line Dane “ scene.
Heeft u ruime ervaring in deze scene?
A: Bezoekt u met regelmaat workshops, cd party`s  en wetstrijden
B: Bent u  eventueel choreograaf  en/of wedstrijd dancer en/of instructeur
C:  Bent u handig  in het schrijven van columns
D:  Ook ge´nteresseerde uit het buitenland met ervaring in de Engelse taal kunnen zich aanmelden.

Bent u ge´nteresseerd om voor ons magazine vrijblijvend t e schrijven neem dan contact op met Hans Bullit door te mailen naar bullitcountry-magazine@outlook.com   met onderwerp Line Dance schrijver (ster)

LineDance

Dear dancers, choreographers , competition dancers  and instructors,

Magazine Bullit Country is "always"looking for editors with excellent contacts in the “Line Dane “ scene. Check if you have what it takes:
A:  Are you a regular visitor of workshops, CD party’s and competition events?
B:  Are you a choreographer, a competition dancer or an instructor?
C:  Do you have ample experience in writing columns?

Contributors abroad mastering the English language are also most welcome!

Interested? Those interested in contributing to our on-line magazine are requested to contact Hans Bullit. Send a mail to bullitcountry-magazine@outlook.com  , in the subject line mention ‘Line dance editor’.
 

 

 

 

 

De titel van je pagina.